vineri, 14 decembrie 2012

Muzeul de Istorie şi Arheologie Cucuteni

Descoperită la sfârşitul secolului XIX (1884), Cultura Cucuteni este una din cele mai vechi civilizaţii europene, datând din perioada neolitică ( sec. 4-3 î.Hr.). Ea conţine o gamă impresionantă de ceramică pictată, unică în Europa. Muzeul de Istorie si Arheologie adăposteşte o movilă funerară, repezentată printr-o construcţie retangulară de piatră asemănătoare cu cea tracică.

Se presupune că este o metropolă regală, unde a fost înmormântat regele împreună cu alte trei persoane a căror identitate rămâne un mister ( teoria inclină înspre soţiile/familia acestuia).

Herodot, părintele Istoriei ne povesteşte ritualul de înmormântare al traco-geţilor: “Iată cum se fac înmormântările oamenilor bogați. Expun timp de trei zile cadavrul; apoi jertfesc tot felul de animale și, după un mare ospăț, înainte de care îl jelesc, îl înmormântează pe răposat, fie arzându-l, fie îngropându-l. Ei ridică apoi o movilă și statornicesc felurite întreceri, la care răsplățile cele mai însemnate se dau luptelor în doi – cum este și firesc acest lucru. Fiecare cere în căsătorie mai multe femei. Când unul din ei a murit, se iscă între femeile mortului mari neînțelegeri, iar prietenii își dau toată osteneala și arată o nespusă râvnă ca să afle pe care din neveste a iubit-o mai mult cel decedat. Femeia socotită vrednică să primească cinstirea este lăudată de bărbați și de femei; apoi e înjunghiată de ruda ei cea mai apropiată. Și după aceea trupul acesteia este înmormântat împreună cu cel al bărbatului ei. Așa se fac înmormântările tracilor.”
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu